The ubiquitin codes in cellular stress responses
Xiangpeng Sheng, Zhixiong Xia, Hanting Yang, Ronggui Hu
2024, 15(3): 157-190. DOI: 10.1093/procel/pwad045
[Abstract] [PDF]
Ergothioneine and its congeners: anti-ageing mechanisms and pharmacophore biosynthesis
Li Chen, Liping Zhang, Xujun Ye, Zixin Deng, Changming Zhao
2024, 15(3): 191-206. DOI: 10.1093/procel/pwad048
[Abstract] [PDF]
Long-term in vivo chimeric cells tracking in non-human primate
Junmo Wu, Yu Kang, Xiang Luo, Shaoxing Dai, Yuxi Shi, Zhuoyao Li, Zengli Tang, Zhenzhen Chen, Ran Zhu, Pengpeng Yang, Zifan Li, Hong Wang, Xinglong Chen, Ziyi Zhao, Weizhi Ji, Yuyu Niu
2024, 15(3): 207-222. DOI: 10.1093/procel/pwad049
[Abstract] [PDF]
METTL9-catalyzed histidine methylation of S100A9 suppresses the anti-Staphylococcus aureus activity of neutrophils
Dan Cao, Mengyue Lv, Chi Hu, Shukai Li, Siwen Wang, Chao Xu, Wen Pan
2024, 15(3): 223-229. DOI: 10.1093/procel/pwad047
[Abstract] [PDF]
Cryo-EM structure of cannabinoid receptor CB1-β-arrestin complex
Yuxia Wang, Lijie Wu, Tian Wang, Junlin Liu, Fei Li, Longquan Jiang, Zhongbo Fan, Yanan Yu, Na Chen, Qianqian Sun, Qiwen Tan, Tian Hua, Zhi-Jie Liu
2024, 15(3): 230-234. DOI: 10.1093/procel/pwad055
[Abstract] [PDF]