Zhu Xi: a pioneer of experimental biology
Yujing Qian, Xiazhao Yu, Yangqing Sun, Qun Xie Ge Liang, Gaiping Bai
2023, 14(9): 629-631. DOI: 10.1093/procel/pwac055
[Abstract] [PDF]
Join the club: ORP8 is a lipophagy receptor
Zheng Wang, Hong Zhang
2023, 14(9): 632-634. DOI: 10.1093/procel/pwad005
[Abstract] [PDF]
Recent progress and challenges in the treatment of spinal cord injury
Ting Tian, Sensen Zhang, Maojun Yang
2023, 14(9): 635-652. DOI: 10.1093/procel/pwad003
[Abstract] [PDF]
ORP8 acts as a lipophagy receptor to mediate lipid droplet turnover
Maomao Pu, Wenhui Zheng, Hongtao Zhang, Wei Wan, Chao Peng, Xuebo Chen, Xinchang Liu, Zizhen Xu, Tianhua Zhou, Qiming Sun, Dante Neculai, Wei Liu
2023, 14(9): 653-667. DOI: 10.1093/procel/pwac063
[Abstract] [PDF]
Longitudinal proteomic investigation of COVID-19 vaccination
Yingrui Wang, Qianru Zhu, Rui Sun, Xiao Yi, Lingling Huang, Yifan Hu, Weigang Ge, Huanhuan Gao, Xinfu Ye, Yu Song, Li Shao, Yantao Li, Jie Li, Tiannan Guo, Junping Shi
2023, 14(9): 668-682. DOI: 10.1093/procel/pwad004
[Abstract] [PDF]
METTL14 is a chromatin regulator independent of its RNA N6-methyladenosine methyltransferase activity
Xiaoyang Dou, Lulu Huang, Yu Xiao, Chang Liu, Yini Li, Xinning Zhang, Lishan Yu, Ran Zhao, Lei Yang, Chuan Chen, Xianbin Yu, Boyang Gao, Meijie Qi, Yawei Gao, Bin Shen, Shuying Sun, Chuan He, Jun Liu
2023, 14(9): 683-697. DOI: 10.1093/procel/pwad009
[Abstract] [PDF]
Structural basis of INTAC-regulated transcription
Hai Zheng, Qianwei Jin, Xinxin Wang, Yilun Qi, Weida Liu, Yulei Ren, Dan Zhao, Fei Xavier Chen, Jingdong Cheng, Xizi Chen, Yanhui Xu
2023, 14(9): 698-702. DOI: 10.1093/procel/pwad010
[Abstract] [PDF]
Structure basis for allosteric regulation of lymphocytic choriomeningitis virus polymerase function by Z matrix protein
Lu Liu, Panpan Wang, Aijun Liu, Leike Zhang, Liming Yan, Yu Guo, Gengfu Xiao, Zihe Rao, Zhiyong Lou
2023, 14(9): 703-707. DOI: 10.1093/procel/pwad018
[Abstract] [PDF]