In memory of the well-renowned Chinese cellular biologist Shien Sher-Pu
Nan Shen, Shen Liu
2023, 14(1): 1-3. DOI: 10.1093/procel/pwac002
[Abstract] [PDF]
Tinker, tailor, soldier, cell: the role of C-type lectins in the defense and promotion of disease
James N. Arnold, Daniel A. Mitchell
2023, 14(1): 4-16. DOI: 10.1093/procel/pwac012
[Abstract] [PDF]
High-throughput screening of SARS-CoV-2 main and papain-like protease inhibitors
Yi Zang, Mingbo Su, Qingxing Wang, Xi Cheng, Wenru Zhang, Yao Zhao, Tong Chen, Yingyan Jiang, Qiang Shen, Juan Du, Qiuxiang Tan, Peipei Wang, Lixin Gao, Zhenming Jin, Mengmeng Zhang, Cong Li, Ya Zhu, Bo Feng, Bixi Tang, Han Xie, Ming-Wei Wang, Mingyue Zheng, Xiaoyan Pan, Haitao Yang, Yechun Xu, Beili Wu, Leike Zhang, Zihe Rao, Xiuna Yang, Hualiang Jiang, Gengfu Xiao, Qiang Zhao, Jia Li
2023, 14(1): 17-27. DOI: 10.1093/procel/pwac016
[Abstract] [PDF]
Serosurvey for SARS-CoV-2 among blood donors in Wuhan, China from September to December 2019
Le Chang, Lei Zhao, Yan Xiao, Tingting Xu, Lan Chen, Yan Cai, Xiaojing Dong, Conghui Wang, Xia Xiao, Lili Ren, Lunan Wang
2023, 14(1): 28-36. DOI: 10.1093/procel/pwac013
[Abstract] [PDF]
A hnRNPA2B1 agonist effectively inhibits HBV and SARS-CoV-2 omicron in vivo
Daming Zuo, Yu Chen, Jian-piaoCai, Hao-Yang Yuan, Jun-Qi Wu, Yue Yin, Jing-Wen Xie, Jing-Min Lin, Jia Luo, Yang Feng, Long-Jiao Ge, Jia Zhou, Ronald J. Quinn, San-Jun Zhao, Xing Tong, Dong-Yan Jin, Shuofeng Yuan, Shao-Xing Dai, Min Xu
2023, 14(1): 37-50. DOI: 10.1093/procel/pwac027
[Abstract] [PDF]
RBM46 is essential for gametogenesis and functions in post-transcriptional roles affecting meiotic cohesin subunits
Yue Lv, Gang Lu, Yuling Cai, Ruibao Su, Liang Liang, Xin Wang, Wenyu Mu, Xiuqing He, Tao Huang, Jinlong Ma, Yueran Zhao, Zi-Jiang Chen, Yuanchao Xue, Hongbin Liu, Wai-Yee Chan
2023, 14(1): 51-63. DOI: 10.1093/procel/pwac040
[Abstract] [PDF]
A CRISPR activation screen identifies genes that enhance SARS-CoV-2 infection
Fei Feng, Yunkai Zhu, Yanlong Ma, Yuyan Wang, Yin Yu, Xinran Sun, Yuanlin Song, Zhugui Shao, Xinxin Huang, Ying Liao, Jingyun Ma, Yuping He, Mingyuan Wang, Longhai Tang, Yaowei Huang, Jincun Zhao, Qiang Ding, Youhua Xie, Qiliang Cai, Hui Xiao, Chun Li, Zhenghong Yuan, Rong Zhang
2023, 14(1): 64-68. DOI: 10.1093/procel/pwac036
[Abstract] [PDF]
Single-dose AAV-based vaccine induces a high level of neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 in rhesus macaques
Dali Tong, Mei Zhang, Yunru Yang, Han Xia, Haiyang Tong, Huajun Zhang, Weihong Zeng, Muziying Liu, Yan Wu, Huan Ma, Xue Hu, Weiyong Liu, Yuan Cai, Yanfeng Yao, Yichuan Yao, Kunpeng Liu, Shifang Shan, Yajuan Li, Ge Gao, Weiwei Guo, Yun Peng, Shaohong Chen, Juhong Rao, Jiaxuan Zhao, Juan Min, Qingjun Zhu, Yanmin Zheng, Lianxin Liu, Chao Shan, Kai Zhong, Zilong Qiu, Tengchuan Jin, Sandra Chiu, Zhiming Yuan, Tian Xue
2023, 14(1): 69-73. DOI: 10.1093/procel/pwac020
[Abstract] [PDF]
A core epitope targeting antibody of SARS-CoV-2
Simeng Zhao, Fengjiang Liu, Shizhen Qiu, Qiaoshuai Lan, Yiran Wu, Wei Xu, Junzi Ke, Jie Yang, Xiaoyan Liu, Kun Wang, Hangtian Guo, Shuai Xia, Fangfang Zhang, Jiabei Wang, Xiaowen Hu, Lu Lu, Shibo Jiang, Suwen Zhao, Lianxin Liu, Youhua Xie, Xiuna Yang, Haopeng Wang, Guisheng Zhong
2023, 14(1): 74-78. DOI: 10.1093/procel/pwac042
[Abstract] [PDF]