Bingwen Zou (Ping-wen Tsou): pioneer of agricultural higher education in China
Yuanchao Wang
2021, 12(6): 437-439. DOI: 10.1007/s13238-021-00830-1
[Abstract] [PDF]
3D chromatin architecture and epigenetic regulation in cancer stem cells
Yuliang Feng, Xingguo Liu, Siim Pauklin
2021, 12(6): 440-454. DOI: 10.1007/s13238-020-00819-2
[Abstract] [PDF]
Nuclear m6A reader YTHDC1 regulates the scaffold function of LINE1 RNA in mouse ESCs and early embryos
Chuan Chen, Wenqiang Liu, Jiayin Guo, Yuanyuan Liu, Xuelian Liu, Jun Liu, Xiaoyang Dou, Rongrong Le, Yixin Huang, Chong Li, Lingyue Yang, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, You Wu, Jiayu Chen, Hong Wang, Bin Shen, Yawei Gao, Shaorong Gao
2021, 12(6): 455-474. DOI: 10.1007/s13238-021-00837-8
[Abstract] [PDF]
Rnf20 deficiency in adipocyte impairs adipose tissue development and thermogenesis
Xiaojuan Liang, Cong Tao, Jianfei Pan, Lilan Zhang, Lulu Liu, Ying Zhao, Yiping Fan, Chunwei Cao, Jiali Liu, Jin Zhang, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Wanzhu Jin, Wei Li, Jianguo Zhao, Kui Li, Yanfang Wang
2021, 12(6): 475-492. DOI: 10.1007/s13238-020-00770-2
[Abstract] [PDF]
Ethacrynic acid targets GSTM1 to ameliorate obesity by promoting browning of white adipocytes
Zhaomeng Cui, Yang Liu, Wei Wan, Yuyan Xu, Yehui Hu, Meng Ding, Xin Dou, Ruina Wang, Hailing Li, Yongmei Meng, Wei Li, Wei Jiang, Zengxia Li, Yiming Li, Minjia Tan, Dengke K. Ma, Yu Ding, Jun O. Liu, Cheng Luo, Biao Yu, Qiqun Tang, Yongjun Dang
2021, 12(6): 493-501. DOI: 10.1007/s13238-020-00717-7
[Abstract] [PDF]
Is oral microbiome of children able to maintain resistance and functional stability in response to short-term interference of ingesta?
Fangqiao Wei, Xiangyu Sun, Yufeng Gao, Haoyu Dou, Yang Liu, Lili Su, Haofei Luo, Ce Zhu, Qian Zhang, Peiyuan Tong, Wen Ren, Zhe Xun, Ruochun Guo, Yuanlin Guan, Shenghui Li, Yijun Qi, Junjie Qin, Feng Chen, Shuguo Zheng
2021, 12(6): 502-510. DOI: 10.1007/s13238-020-00774-y
[Abstract] [PDF]
Correction to: ZFP281 recruits polycomb repressive complex 2 to restrict extraembryonic endoderm potential in safeguarding embryonic stem cell pluripotency
Xin Huang, Nazym Bashkenova, Jihong Yang, Dan Li, Jianlong Wang
2021, 12(6): 511-513. DOI: 10.1007/s13238-020-00817-4
[Abstract] [PDF]