Professor Cuifen Huang: a great molecular geneticist and the founder of genetic engineering in China
Wei Gong, Leyi Cui, Yike Ying, Yijing Shen, Jiaqi Bao
2021, 12(3): 159-161. DOI: 10.1007/s13238-019-0620-5
[Abstract] [PDF]
Tongue as a first-line immune organ?
Jane Y. Wu
2021, 12(3): 162-164. DOI: 10.1007/s13238-020-00802-x
[Abstract] [PDF]
The function and regulation of TET2 in innate immunity and inflammation
Boyi Cong, Qian Zhang, Xuetao Cao
2021, 12(3): 165-173. DOI: 10.1007/s13238-020-00796-6
[Abstract] [PDF]
SHANK2 is a frequently amplified oncogene with evolutionarily conserved roles in regulating Hippo signaling
Liang Xu, Peixue Li, Xue Hao, Yi Lu, Mingxian Liu, Wenqian Song, Lin Shan, Jiao Yu, Hongyu Ding, Shishuang Chen, Ailing Yang, Yi Arial Zeng, Lei Zhang, Hai Jiang
2021, 12(3): 174-193. DOI: 10.1007/s13238-020-00742-6
[Abstract] [PDF]
Therapeutic silencing miR-146b-5p improves cardiac remodeling in a porcine model of myocardial infarction by modulating the wound reparative phenotype
Yiteng Liao, Hao Li, Hao Cao, Yun Dong, Lei Gao, Zhongmin Liu, Junbo Ge, Hongming Zhu
2021, 12(3): 194-212. DOI: 10.1007/s13238-020-00750-6
[Abstract] [PDF]
ZFP281 recruits polycomb repressive complex 2 to restrict extraembryonic endoderm potential in safeguarding embryonic stem cell pluripotency
Xin Huang, Nazym Bashkenova, Jihong Yang, Dan Li, Jianlong Wang
2021, 12(3): 213-219. DOI: 10.1007/s13238-020-00775-x
[Abstract] [PDF]
Structure of intact human MCU supercomplex with the auxiliary MICU subunits
Wei Zhuo, Heng Zhou, Runyu Guo, Jingbo Yi, Laixing Zhang, Lei Yu, Yinqiang Sui, Wenwen Zeng, Peiyi Wang, Maojun Yang
2021, 12(3): 220-229. DOI: 10.1007/s13238-020-00776-w
[Abstract] [PDF]
Re-detectable positive SARS-CoV-2 RNA tests in patients who recovered from COVID-19 with intestinal infection
Wanyin Tao, Xiaofang Wang, Guorong Zhang, Meng Guo, Huan Ma, Dan Zhao, Yong Sun, Jun He, Lianxin Liu, Kaiguang Zhang, Yucai Wang, Jianping Weng, Xiaoling Ma, Tengchuan Jin, Shu Zhu
2021, 12(3): 230-235. DOI: 10.1007/s13238-020-00778-8
[Abstract] [PDF]