Tsen-Hwang Shaw: Founder of Vertebrate Zoology in China
Fuwen Wei, Dehua Wang
2021, 12(1): 1-3. DOI: 10.1007/s13238-020-00780-0
[Abstract] [PDF]
Genetic tracing of HCoV-19 for the re-emerging outbreak of COVID-19 in Beijing, China
Jing Yang, Peihua Niu, Lijuan Chen, Liang Wang, Li Zhao, Baoying Huang, Juncai Ma, Songnian Hu, Linhuan Wu, Guizhen Wu, Chun Huang, Yuhai Bi, Wenjie Tan
2021, 12(1): 4-6. DOI: 10.1007/s13238-020-00772-0
[Abstract] [PDF]
Insights into epigenetic patterns in mammalian early embryos
Ruimin Xu, Chong Li, Xiaoyu Liu, Shaorong Gao
2021, 12(1): 7-28. DOI: 10.1007/s13238-020-00757-z
[Abstract] [PDF]
Pioneer of prostate cancer: past, present and the future of FOXA1
Mona Teng, Stanley Zhou, Changmeng Cai, Mathieu Lupien, Housheng Hansen He
2021, 12(1): 29-38. DOI: 10.1007/s13238-020-00786-8
[Abstract] [PDF]
Bi-FoRe: an efficient bidirectional knockin strategy to generate pairwise conditional alleles with fluorescent indicators
Bingzhou Han, Yage Zhang, Xuetong Bi, Yang Zhou, Christopher J. Krueger, Xinli Hu, Zuoyan Zhu, Xiangjun Tong, Bo Zhang
2021, 12(1): 39-56. DOI: 10.1007/s13238-020-00747-1
[Abstract] [PDF]
Dynamic cell transition and immune response landscapes of axolotl limb regeneration revealed by single-cell analysis
Hanbo Li, Xiaoyu Wei, Li Zhou, Weiqi Zhang, Chen Wang, Yang Guo, Denghui Li, Jianyang Chen, Tianbin Liu, Yingying Zhang, Shuai Ma, Congyan Wang, Fujian Tan, Jiangshan Xu, Yang Liu, Yue Yuan, Liang Chen, Qiaoran Wang, Jing Qu, Yue Shen, Shanshan Liu, Guangyi Fan, Longqi Liu, Xin Liu, Yong Hou, Guang-Hui Liu, Ying Gu, Xun Xu
2021, 12(1): 57-66. DOI: 10.1007/s13238-020-00763-1
[Abstract] [PDF]
Sirt1 regulates testosterone biosynthesis in Leydig cells via modulating autophagy
Muhammad Babar Khawar, Chao Liu, Fengyi Gao, Hui Gao, Wenwen Liu, Tingting Han, Lina Wang, Guoping Li, Hui Jiang, Wei Li
2021, 12(1): 67-75. DOI: 10.1007/s13238-020-00771-1
[Abstract] [PDF]
Correction to: Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2
Rui Xiong, Leike Zhang, Shiliang Li, Yuan Sun, Minyi Ding, Yong Wang, Yongliang Zhao, Yan Wu, Weijuan Shang, Xiaming Jiang, Jiwei Shan, Zihao Shen, Yi Tong, Liuxin Xu, Yu Chen, Yingle Liu, Gang Zou, Dimitri Lavillete, Zhenjiang Zhao, Rui Wang, Lili Zhu, Gengfu Xiao, Ke Lan, Honglin Li, Ke Xu
2021, 12(1): 76-80. DOI: 10.1007/s13238-020-00792-w
[Abstract] [PDF]