Pioneer of burn medicine in China: Professor Li Ao and “Li Ao spirit”
Yaling Liao, Quaming Zou, Jiang Gu
2020, 11(9): 621-623. DOI: 10.1007/s13238-020-00703-z
[Abstract] [PDF]
The expanded development and application of CRISPR system for sensitive nucleotide detection
Fengjing Jia, Xuewen Li, Chao Zhang, Xueming Tang
2020, 11(9): 624-629. DOI: 10.1007/s13238-020-00708-8
[Abstract] [PDF]
Cellular metabolism and homeostasis in pluripotency regulation
Kun Liu, Jiani Cao, Xingxing Shi, Liang Wang, Tongbiao Zhao
2020, 11(9): 630-640. DOI: 10.1007/s13238-020-00755-1
[Abstract] [PDF]
Live cell imaging and proteomic profiling of endogenous NEAT1 lncRNA by CRISPR/Cas9-mediated knock-in
Bohong Chen, Shengcheng Deng, Tianyu Ge, Miaoman Ye, Jianping Yu, Song Lin, Wenbin Ma, Zhou Songyang
2020, 11(9): 641-660. DOI: 10.1007/s13238-020-00706-w
[Abstract] [PDF]
BMAL1 regulates mitochondrial fission and mitophagy through mitochondrial protein BNIP3 and is critical in the development of dilated cardiomyopathy
Ermin Li, Xiuya Li, Jie Huang, Chen Xu, Qianqian Liang, Kehan Ren, Aobing Bai, Chao Lu, Ruizhe Qian, Ning Sun
2020, 11(9): 661-679. DOI: 10.1007/s13238-020-00713-x
[Abstract] [PDF]
Single-cell analysis reveals bronchoalveolar epithelial dysfunction in COVID-19 patients
Jiangping He, Shuijiang Cai, Huijian Feng, Baomei Cai, Lihui Lin, Yuanbang Mai, Yinqiang Fan, Airu Zhu, Huang Huang, Junjie Shi, Dingxin Li, Yuanjie Wei, Yueping Li, Yingying Zhao, Yuejun Pan, He Liu, Xiaoneng Mo, Xi He, Shangtao Cao, FengYu Hu, Jincun Zhao, Jie Wang, Nanshan Zhong, Xinwen Chen, Xilong Deng, Jiekai Chen
2020, 11(9): 680-687. DOI: 10.1007/s13238-020-00752-4
[Abstract] [PDF]
ALKBH1 deficiency leads to loss of homeostasis in human diploid somatic cells
Hongyu Li, Zeming Wu, Xiaoqian Liu, Sheng Zhang, Qianzhao Ji, Xiaoyu Jiang, Zunpeng Liu, Si Wang, Jing Qu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Eli Song, Guang-Hui Liu
2020, 11(9): 688-695. DOI: 10.1007/s13238-020-00744-4
[Abstract] [PDF]
Correction to: Core transcriptional signatures of phase change in the migratory locust
Pengcheng Yang, Li Hou, Xianhui Wang, Le Kang
2020, 11(9): 696-697. DOI: 10.1007/s13238-019-00688-4
[Abstract] [PDF]