Tso-Hsin Cheng: The founder of modern ornithology and zoogeography in China
Fumin Lei, Gang Song
2020, 11(12): 859-861. DOI: 10.1007/s13238-020-00761-3
[Abstract] [PDF]
First progeria monkey model generated using base editor
Pradeep Reddy, Yanjiao Shao, Reyna Hernandez-Benitez, Estrella Nuñez Delicado, Juan Carlos Izpisua Belmonte
2020, 11(12): 862-865. DOI: 10.1007/s13238-020-00765-z
[Abstract] [PDF]
New avenues for systematically inferring cellcell communication: through single-cell transcriptomics data
Xin Shao, Xiaoyan Lu, Jie Liao, Huajun Chen, Xiaohui Fan
2020, 11(12): 866-880. DOI: 10.1007/s13238-020-00727-5
[Abstract] [PDF]
How are MCPIP1 and cytokines mutually regulated in cancer-related immunity?
Ruyi Xu, Yi Li, Yang Liu, Jianwei Qu, Wen Cao, Enfan Zhang, Jingsong He, Zhen Cai
2020, 11(12): 881-893. DOI: 10.1007/s13238-020-00739-1
[Abstract] [PDF]
TRIM35 mediates protection against influenza infection by activating TRAF3 and degrading viral PB2
Nan Sun, Li Jiang, Miaomiao Ye, Yihan Wang, Guangwen Wang, Xiaopeng Wan, Yuhui Zhao, Xia Wen, Libin Liang, Shujie Ma, Liling Liu, Zhigao Bu, Hualan Chen, Chengjun Li
2020, 11(12): 894-914. DOI: 10.1007/s13238-020-00734-6
[Abstract] [PDF]
Rewiring ERBB3 and ERK signaling confers resistance to FGFR1 inhibition in gastrointestinal cancer harbored an ERBB3-E928G mutation
Xiang Yang, Hongxiao Wang, Enjun Xie, Biyao Tang, Qingdian Mu, Zijun Song, Junyi Chen, Fudi Wang, Junxia Min
2020, 11(12): 915-920. DOI: 10.1007/s13238-020-00749-z
[Abstract] [PDF]
Biallelic mutations in CDC20 cause female infertility characterized by abnormalities in oocyte maturation and early embryonic development
Lin Zhao, Songguo Xue, Zhongyuan Yao, Juanzi Shi, Biaobang Chen, Ling Wu, Lihua Sun, Yao Xu, Zheng Yan, Bin Li, Xiaoyan Mao, Jing Fu, Zhihua Zhang, Jian Mu, Wenjing Wang, Jing Du, Shuai Liu, Jie Dong, Weijie Wang, Qiaoli Li, Lin He, Li Jin, Xiaozhen Liang, Yanping Kuang, Xiaoxi Sun, Lei Wang, Qing Sang
2020, 11(12): 921-927. DOI: 10.1007/s13238-020-00756-0
[Abstract] [PDF]
Correction to: Characterization of oogonia stem cells in mice by Fragilis
Xiaoyan Sheng, Chenglei Tian, Linlin Liu, Lingling Wang, Xiaoying Ye, Jie Li, Ming Zeng, Lin Liu
2020, 11(12): 928-930. DOI: 10.1007/s13238-020-00743-5
[Abstract] [PDF]