Jiao Shao: A forerunner of physiological psychology and comparative psychology in China
Lijun Wang, Yanyan Qian, Yanjie Su
2019, 10(9): 623-627. DOI: 10.1007/s13238-018-0592-x
[Abstract] [PDF]
Systematic biomedical research of the NASA Twins Study facilitates the hazard risk assessment of long-term spaceflight missions
Zhongquan Dai, Xiaohua Lei, Chao Yang, Lei Zhao, Liang Lu, Yinghui Li
2019, 10(9): 628-630. DOI: 10.1007/s13238-019-0628-x
[Abstract] [PDF]
Mitochondrion-processed TERC regulates senescence without affecting telomerase activities
Qian Zheng, Peipei Liu, Ge Gao, Jiapei Yuan, Pengfeng Wang, Jinliang Huang, Leiming Xie, Xinping Lu, Fan Di, Tanjun Tong, Jun Chen, Zhi Lu, Jisong Guan, Geng Wang
2019, 10(9): 631-648. DOI: 10.1007/s13238-019-0612-5
[Abstract] [PDF]
Telomere-dependent and telomereindependent roles of RAP1 in regulating human stem cell homeostasis
Xing Zhang, Zunpeng Liu, Xiaoqian Liu, Si Wang, Yiyuan Zhang, Xiaojuan He, Shuhui Sun, Shuai Ma, Ng Shyh-Chang, Feng Liu, Qiang Wang, Xiaoqun Wang, Lin Liu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Guang-Hui Liu, Jing Qu
2019, 10(9): 649-667. DOI: 10.1007/s13238-019-0610-7
[Abstract] [PDF]
Core pluripotency factors promote glycolysis of human embryonic stem cells by activating GLUT1 enhancer
Lili Yu, Kai-yuan Ji, Jian Zhang, Yanxia Xu, Yue Ying, Taoyi Mai, Shuxiang Xu, Qian-bing Zhang, Kai-tai Yao, Yang Xu
2019, 10(9): 668-680. DOI: 10.1007/s13238-019-0637-9
[Abstract] [PDF]
Structural insights into the species preference of the influenza B virus NS1 protein in ISG15 binding
Yinan Jiang, Xinquan Wang
2019, 10(9): 681-687. DOI: 10.1007/s13238-018-0598-4
[Abstract] [PDF]
Propofol reduces synaptic strength by inhibiting sodium and calcium channels at nerve terminals
Qing-Zhuo Liu, Mei Hao, Zi-Yang Zhou, Jian-Long Ge, Yi-Chen Wu, Ling-Ling Zhao, Xiang Wu, Yi Feng, Hong Gao, Shun Li, Lei Xue
2019, 10(9): 688-693. DOI: 10.1007/s13238-019-0624-1
[Abstract] [PDF]
DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs) contributes to incorporation of histone variant H2A.Z into nucleosomes
Ling-Yao Wang, Yun-xiao He, Min Li, Jian Ding, Yi Sui, Joan W. Conaway, Ronald C. Conaway, Fei Wang, Jingji Jin, Yong Cai
2019, 10(9): 694-699. DOI: 10.1007/s13238-019-0632-1
[Abstract] [PDF]
Correction to: Increasing targeting scope of adenosine base editors in mouse and rat embryos through fusion of TadA deaminase with Cas9 variants
Lei Yang, Xiaohui Zhang, Liren Wang, Shuming Yin, Biyun Zhu, Ling Xie, Qiuhui Duan, Huiqiong Hu, Rui Zheng, Yu Wei, Liangyue Peng, Honghui Han, Jiqin Zhang, Wenjuan Qiu, Hongquan Geng, Stefan Siwko, Xueli Zhang, Mingyao Liu, Dali Li
2019, 10(9): 700-700. DOI: 10.1007/s13238-019-0631-2
[Abstract] [PDF]