Si-Ho Tchou: life of a legend from physiology to psychology
Wei Chen, Xi Chen, Shengjun Wen
2019, 10(3): 157-160. DOI: 10.1007/s13238-018-0553-4
[Abstract] [PDF]
Chemical genomics reveals inhibition of breast cancer lung metastasis by Ponatinib via c-Jun
Wei Shao, Shasha Li, Lu Li, Kequan Lin, Xinhong Liu, Haiyan Wang, Huili Wang, Dong Wang
2019, 10(3): 161-177. DOI: 10.1007/s13238-018-0533-8
[Abstract] [PDF]
Identification of serotonin 2A receptor as a novel HCV entry factor by a chemical biology strategy
Lin Cao, Jizheng Chen, Yaxin Wang, Yuting Yang, Jie Qing, Zihe Rao, Xinwen Chen, Zhiyong Lou
2019, 10(3): 178-195. DOI: 10.1007/s13238-018-0521-z
[Abstract] [PDF]
Myeloid-specific targeting of Notch ameliorates murine renal fibrosis via reduced infiltration and activation of bone marrowderived macrophage
Yali Jiang, Yuanyuan Wang, Pengfei Ma, Dongjie An, Junlong Zhao, Shiqian Liang, Yuchen Ye, Yingying Lu, Peng Zhang, Xiaowei Liu, Hua Han, Hongyan Qin
2019, 10(3): 196-210. DOI: 10.1007/s13238-018-0527-6
[Abstract] [PDF]
Channel activity of mirror-image M2 proton channel of influenza A virus is blocked by achiral or chiral inhibitors
Qing-Yan Guo, Long-Hua Zhang, Chao Zuo, Dong-Liang Huang, Zhipeng A. Wang, Ji-Shen Zheng, Chang-Lin Tian
2019, 10(3): 211-216. DOI: 10.1007/s13238-018-0536-5
[Abstract] [PDF]
Engineering vascularized skeletal muscle tissue with transcriptional factor ETV2-induced autologous endothelial cells
Guanrong Yan, Ruibin Yan, Cheng Chen, Cheng Chen, Yanqiu Zhao, Wei Qin, Matthew B. Veldman, Song Li, Shuo Lin
2019, 10(3): 217-222. DOI: 10.1007/s13238-018-0542-7
[Abstract] [PDF]
5' capped and 3' polyA-tailed sgRNAs enhance the efficiency of CRISPR-Cas9 system
Wei Mu, Yongping Zhang, Xutong Xue, Lei Liu, Xiaofei Wei, Haoyi Wang
2019, 10(3): 223-228. DOI: 10.1007/s13238-018-0552-5
[Abstract] [PDF]
Terminal transfer amplification and sequencing for high-efficiency and lowbias copy number profiling of fragmented DNA samples
Dongqing Jiang, Xiannian Zhang, Yuhong Pang, Jianyun Zhang, Jianbin Wang, Yanyi Huang
2019, 10(3): 229-233. DOI: 10.1007/s13238-018-0540-9
[Abstract] [PDF]