Tonghua Liu: A life dedicated to clinical pathology
Lin Dong, Tanping Fu, Junyi Pang, Zhiyong Liang, Wenli Duan
2019, 10(12): 857-860. DOI: 10.1007/s13238-018-0601-0
[Abstract] [PDF]
FBXW7 E3 ubiquitin ligase: degrading, not degrading, or being degraded
Huiyin Lan, Yi Sun
2019, 10(12): 861-863. DOI: 10.1007/s13238-019-0652-x
[Abstract] [PDF]
JMJD3 in the regulation of human diseases
Xiangxian Zhang, Li Liu, Xia Yuan, Yuquan Wei, Xiawei Wei
2019, 10(12): 864-882. DOI: 10.1007/s13238-019-0653-9
[Abstract] [PDF]
Core transcriptional signatures of phase change in the migratory locust
Pengcheng Yang, Li Hou, Xianhui Wang, Le Kang
2019, 10(12): 883-901. DOI: 10.1007/s13238-019-0648-6
[Abstract] [PDF]
Continuous culture of urine-derived bladder cancer cells for precision medicine
Shuai Jiang, Jiaqi Wang, Chen Yang, Renke Tan, Jun Hou, Yuan Shi, Huihui Zhang, Shiyu Ma, Jianan Wang, Mengmeng Zhang, George Philips, Zengxia Li, Jian Ma, Wanjun Yu, Guohua Wang, Yuanming Wu, Richard Schlegel, Huina Wang, Shanbo Cao, Jianming Guo, Xuefeng Liu, Yongjun Dang
2019, 10(12): 902-907. DOI: 10.1007/s13238-019-0649-5
[Abstract] [PDF]
Ubiquitin is double-phosphorylated by PINK1 for enhanced pH-sensitivity of conformational switch
Shang-Xiang Ye, Zhou Gong, Ju Yang, Yu-Xin An, Zhu Liu, Qun Zhao, Ewen Lescop, Xu Dong, Chun Tang
2019, 10(12): 908-913. DOI: 10.1007/s13238-019-0644-x
[Abstract] [PDF]
Genetic evidence for asymmetric blocking of higher-order chromatin structure by CTCF/cohesin
Yujia Lu, Jia Shou, Zhilian Jia, Yonghu Wu, Jinhuan Li, Ya Guo, Qiang Wu
2019, 10(12): 914-920. DOI: 10.1007/s13238-019-00656-y
[Abstract] [PDF]
Lipid droplets and mitochondria are anchored during brown adipocyte differentiation
Liujuan Cui, Mirza Ahmed Hammad, Shuyan Zhang, Bin Liang, Pingsheng Liu
2019, 10(12): 921-926. DOI: 10.1007/s13238-019-00661-1
[Abstract] [PDF]
Correction to: Inhibition of p53 and/or AKT as a new therapeutic approach specifically targeting ALT cancers
Yuanlong Ge, Shu Wu, Zepeng Zhang, Xiaocui Li, Feng Li, Siyu Yan, Haiying Liu, Junjiu Huang, Yong Zhao
2019, 10(12): 927-928. DOI: 10.1007/s13238-019-0640-1
[Abstract] [PDF]