Professor Yongjia Duan:a distinguished plant pathologist and agricultural educator
Fei Du, Wei-Ping Deng, Xia-Hong He, Hong Cai, You-Yong Zhu
2019, 10(11): 779-782. DOI: 10.1007/s13238-019-0616-1
[Abstract] [PDF]
The evolving CRISPR technology
Meng Yan, Jinsong Li
2019, 10(11): 783-786. DOI: 10.1007/s13238-019-0645-9
[Abstract] [PDF]
Phage display screening of therapeutic peptide for cancer targeting and therapy
Phei Er Saw, Er-Wei Song
2019, 10(11): 787-807. DOI: 10.1007/s13238-019-0639-7
[Abstract] [PDF]
Inhibition of p53 and/or AKT as a new therapeutic approach specifically targeting ALT cancers
Yuanlong Ge, Shu Wu, Zepeng Zhang, Xiaocui Li, Feng Li, Siyu Yan, Haiying Liu, Junjiu Huang, Yong Zhao
2019, 10(11): 808-824. DOI: 10.1007/s13238-019-0634-z
[Abstract] [PDF]
Characterization of oogonia stem cells in mice by Fragilis
Xiaoyan Sheng, Chenglei Tian, Linlin Liu, Lingling Wang, Xiaoying Ye, Jie Li, Ming Zeng, Lin Liu
2019, 10(11): 825-831. DOI: 10.1007/s13238-019-00654-0
[Abstract] [PDF]
Multiple sgRNAs facilitate base editingmediated i-stop to induce complete and precise gene disruption
Kun Jia, Zongyang Lu, Fei Zhou, Zhiqi Xiong, Rui Zhang, Zhiwei Liu, Yu'e Ma, Lei He, Cong Li, Zhen Zhu, Dejing Pan, Zhengxing Lian
2019, 10(11): 832-839. DOI: 10.1007/s13238-019-0611-6
[Abstract] [PDF]
Analysis of VISTA expression and function in renal cell carcinoma highlights VISTA as a potential target for immunotherapy
Shanjuan Hong, Qing Yuan, Haizhui Xia, Genzhen Zhu, Yu Feng, Qiang Wang, Zhiyin Zhang, Wei He, Jian Lu, Chen Dong, Ling Ni
2019, 10(11): 840-845. DOI: 10.1007/s13238-019-0642-z
[Abstract] [PDF]
DJ-1 is dispensable for human stem cell homeostasis
Fang Cheng, Si Wang, Moshi Song, Zunpeng Liu, Ping Liu, Lei Wang, Yanjiang Wang, Qian Zhao, Kaowen Yan, Piu Chan, Weiqi Zhang, Jing Qu, Guang-Hui Liu
2019, 10(11): 846-853. DOI: 10.1007/s13238-019-00659-9
[Abstract] [PDF]