Shitsan Pai: the establishment of the first biophysics department in the world
Rui Liu
2019, 10(10): 701-704. DOI: 10.1007/s13238-018-0557-0
[Abstract] [PDF]
CRISPR-mediated gene editing to rescue haploinsufficient obesity syndrome
Zhifeng Wang, Liu Yang, Shen Qu, Chao Zhang
2019, 10(10): 705-708. DOI: 10.1007/s13238-019-0635-y
[Abstract] [PDF]
PCGF6 regulates stem cell pluripotency as a transcription activator via super-enhancer dependent chromatin interactions
Xiaona Huang, Chao Wei, Fenjie Li, Lumeng Jia, Pengguihang Zeng, Jiahe Li, Jin Tan, Tuanfeng Sun, Shaoshuai Jiang, Jia Wang, Xiuxiao Tang, Qingquan Zhao, Bin Liu, Limin Rong, Cheng Li, Junjun Ding
2019, 10(10): 709-725. DOI: 10.1007/s13238-019-0629-9
[Abstract] [PDF]
Neddylation inhibitor MLN4924 suppresses cilia formation by modulating AKT1
Hongmei Mao, Zaiming Tang, Hua Li, Bo Sun, Mingjia Tan, Shaohua Fan, Yuan Zhu, Yi Sun
2019, 10(10): 726-744. DOI: 10.1007/s13238-019-0614-3
[Abstract] [PDF]
Inhibition of Rac1-dependent forgetting alleviates memory deficits in animal models of Alzheimer's disease
Wenjuan Wu, Shuwen Du, Wei Shi, Yunlong Liu, Ying Hu, Zuolei Xie, Xinsheng Yao, Zhenyu Liu, Weiwei Ma, Lin Xu, Chao Ma, Yi Zhong
2019, 10(10): 745-759. DOI: 10.1007/s13238-019-0641-0
[Abstract] [PDF]
Crystal structure and function of Rbj: A constitutively GTP-bound small G protein with an extra DnaJ domain
Zhengrong Gao, Keke Xing, Chang Zhang, Jianxun Qi, Liang Wang, Shan Gao, Ren Lai
2019, 10(10): 760-763. DOI: 10.1007/s13238-019-0622-3
[Abstract] [PDF]
Chimeric antigen receptor T (CAR-T) cells expanded with IL-7/IL-15 mediate superior antitumor effects
Jianxia Zhou, Liyuan Jin, Fuping Wang, Yuan Zhang, Bing Liu, Tongbiao Zhao
2019, 10(10): 764-769. DOI: 10.1007/s13238-019-0643-y
[Abstract] [PDF]
Low-dose quercetin positively regulates mouse healthspan
Lingling Geng, Zunpeng Liu, Si Wang, Shuhui Sun, Shuai Ma, Xiaoqian Liu, Piu Chan, Liang Sun, Moshi Song, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Jing Qu
2019, 10(10): 770-775. DOI: 10.1007/s13238-019-0646-8
[Abstract] [PDF]
Correction to: Gene activation in human cells using CRISPR/Cpf1-p300 and CRISPR/Cpf1- SunTag systems
Xin Zhang, Wei Wang, Lin Shan, Le Han, Shufeng Ma, Yan Zhang, Bingtao Hao, Ying Lin, Zhili Rong
2019, 10(10): 776-777. DOI: 10.1007/s13238-018-0585-9
[Abstract] [PDF]