Zhongxian Lin: Founder of color psychology in China
Hai-Feng Li, Xiao-Mei Li, Bu-Xin Han
2018, 9(7): 593-595. DOI: 10.1007/s13238-017-0420-8
[Abstract] [PDF]
The development of HIV vaccines targeting gp41 membrane-proximal external region (MPER): challenges and prospects
Huan Liu, Xiaojie Su, Lulu Si, Lu Lu, Shibo Jiang
2018, 9(7): 596-615. DOI: 10.1007/s13238-018-0534-7
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Sec61β facilitates the maintenance of endoplasmic reticulum homeostasis by associating microtubules
Yimeng Zhu, Gangming Zhang, Shaoyu Lin, Juanming Shi, Hong Zhang, Junjie Hu
2018, 9(7): 616-628. DOI: 10.1007/s13238-017-0492-5
[Abstract] [PDF]
A binding-block ion selective mechanism revealed by a Na/K selective channel
Jie Yu, Bing Zhang, Yixiao Zhang, Cong-qiao Xu, Wei Zhuo, Jingpeng Ge, Jun Li, Ning Gao, Yang Li, Maojun Yang
2018, 9(7): 629-639. DOI: 10.1007/s13238-017-0465-8
[Abstract] [PDF]
Inhibition of retroviral Gag assembly by non-silencing miRNAs promotes autophagic viral degradation
Na Qu, Zhao Ma, Mengrao Zhang, Muaz N. Rushdi, Christopher J. Krueger, Antony K. Chen
2018, 9(7): 640-651. DOI: 10.1007/s13238-017-0461-z
[Abstract] [PDF]
Histone chaperone Spt16p is required for heterochromatin mediated silencing in budding yeast
Xiaowei Yan, Jiayi Yang, Jiawei Xu, Jianxun Feng, Qing Li
2018, 9(7): 652-658. DOI: 10.1007/s13238-017-0485-4
[Abstract] [PDF]
Protein crystal quality oriented disulfide bond engineering
Mengchen Pu, Zhijie Xu, Yao Peng, Yaguang Hou, Dongsheng Liu, Yang Wang, Haiguang Liu, Gaojie Song, Zhi-Jie Liu
2018, 9(7): 659-663. DOI: 10.1007/s13238-017-0482-7
[Abstract] [PDF]
Redirecting T cells to glypican-3 with 28.41BB.ζ and 28.ζ-41BBL CARs for hepatocellular carcinoma treatment
Haili Ma, Siye Chen, Yan He, Jingwei Huang, Yanhong Xu, Chao Wang, Cheng Lei, Ting Lu, Shengdong Xiao, Jinming Mao, Yiyun Xu, Hao Guo, Bohua Li, Minghui Zhang, Xiaowen He
2018, 9(7): 664-669. DOI: 10.1007/s13238-017-0489-0
[Abstract] [PDF]