Dr. Yang Zhong: An explorer on the road forever
Fan Chen, Bao-Rong Lu, James C. Crabbe, Jia-yuan Zhao, Bo-jian Zhong, Yu-peng Geng, Yu-fang Zheng, Hong-yan Wang
2018, 9(2): 141-144. DOI: 10.1007/s13238-017-0496-1
[Abstract] [PDF]
mTORC1 signaling in hepatic lipid metabolism
Jinbo Han, Yiguo Wang
2018, 9(2): 145-151. DOI: 10.1007/s13238-017-0409-3
[Abstract] [PDF]
The dark side of browning
Kirstin A. Tamucci, Maria Namwanje, Lihong Fan, Li Qiang
2018, 9(2): 152-163. DOI: 10.1007/s13238-017-0434-2
[Abstract] [PDF]
New insight into inter-organ crosstalk contributing to the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)
Zhang Xu, Xuetao Ji, Qian Wang, ZhongJohn Li
2018, 9(2): 164-177. DOI: 10.1007/s13238-017-0436-0
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Carboxylesterases in lipid metabolism: from mouse to human
Lian Jihong, Nelson Randal, Lehner Richard
2018, 9(2): 178-195. DOI: 10.1007/s13238-017-0437-z
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Structural and functional roles of ether lipids
John M. Dean, Irfan J. Lodhi
2018, 9(2): 196-206. DOI: 10.1007/s13238-017-0423-5
[Abstract] [PDF]
The SWI/SNF chromatin-remodeling factors BAF60a, b, and c in nutrient signaling and metabolic control
Ruo-Ran Wang, Ran Pan, Wenjing Zhang, Junfen Fu, Jiandie D. Lin, Zhuo-Xian Meng
2018, 9(2): 207-215. DOI: 10.1007/s13238-017-0442-2
[Abstract] [PDF]
The emerging role and targetability of the TCA cycle in cancer metabolism
M. Anderson Nicole, Mucka Patrick, G. Kern Joseph, Feng Hui
2018, 9(2): 216-237. DOI: 10.1007/s13238-017-0451-1
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]