Mini-biography for Mr. Xitao Cai: the pioneer botanist of the plant kingdom
Gaibian Wang, Quanxing Zhang, Yongping Yang
2018, 9(11): 905-908. DOI: 10.1007/s13238-018-0564-1
[Abstract] [PDF]
Molecular guidance cues in the development of visual pathway
Yupu Diao, Yuqing Chen, Peijun Zhang, Liyuan Cui, Jiayi Zhang
2018, 9(11): 909-929. DOI: 10.1007/s13238-017-0490-7
[Abstract] [PDF]
RNA binding protein 24 regulates the translation and replication of hepatitis C virus
Huang Cao, Kaitao Zhao, Yongxuan Yao, Jing Guo, Xiaoxiao Gao, Qi Yang, Min Guo, Wandi Zhu, Yun Wang, Chunchen Wu, Jizheng Chen, Yuan Zhou, Xue Hu, Mengji Lu, Xinwen Chen, Rongjuan Pei
2018, 9(11): 930-944. DOI: 10.1007/s13238-018-0507-x
[Abstract] [PDF]
CRISPR/Cas9-mediated gene knockout reveals a guardian role of NF-κB/RelA in maintaining the homeostasis of human vascular cells
Ping Wang, Zunpeng Liu, Xiaoqian Zhang, Jingyi Li, Liang Sun, Zhenyu Ju, Jian Li, Piu Chan, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Jing Qu
2018, 9(11): 945-965. DOI: 10.1007/s13238-018-0560-5
[Abstract] [PDF]
GCN2 deficiency protects mice from denervation-induced skeletal muscle atrophy via inhibiting FoxO3a nuclear translocation
Yuting Guo, Huiwen Wang, Yinglong Tang, Yue Wang, Mengqi Zhang, Zhiguang Yang, Eric Nyirimigabo, Bin Wei, Zhongbing Lu, Guangju Ji
2018, 9(11): 966-970. DOI: 10.1007/s13238-018-0504-0
[Abstract] [PDF]
Discovery of the first macrolide antibiotic binding protein in Mycobacterium tuberculosis: a new antibiotic resistance drug target
Qingqing Zhang, Huijuan Liu, Xiang Liu, Dunquan Jiang, Bingjie Zhang, Hongliang Tian, Cheng Yang, Luke W. Guddat, Haitao Yang, Kaixia Mi, Zihe Rao
2018, 9(11): 971-975. DOI: 10.1007/s13238-017-0502-7
[Abstract] [PDF]
BMAL1 functions as a cAMP-responsive coactivator of HDAC5 to regulate hepatic gluconeogenesis
Jian Li, Sihan Lv, Xinchen Qiu, Jiamin Yu, Junkun Jiang, Yalan Jin, Wenxuan Guo, Ruowei Zhao, Zhen-Ning Zhang, Chao Zhang, Bing Luan
2018, 9(11): 976-980. DOI: 10.1007/s13238-018-0514-y
[Abstract] [PDF]
Correction to: The key role of CYC2 during meiosis in Tetrahymena Thermophila
Qianlan Xu, Ruoyu Wang, A. R. Ghanam, Guanxiong Yan, Wei Miao, Xiaoyuan Song
2018, 9(11): 981-981. DOI: 10.1007/s13238-018-0562-3
[Abstract] [PDF]