The life and work of Dr. Fan Qingsheng: a pioneer in antibiotics research, agricultural microbiology, systems agriculture, and agricultural education in China
Jianping Xu
2017, 8(8): 551-557. DOI: 10.1007/s13238-017-0374-x
[Abstract] [PDF]
Editing base in mouse model
Haoyi Wang
2017, 8(8): 558-559. DOI: 10.1007/s13238-017-0432-4
[Abstract] [PDF]
The minor collagens in articular cartilage
Yunyun Luo, Dovile Sinkeviciute, Yi He, Morten Karsdal, Yves Henrotin, Ali Mobasheri, Patrik Önnerfjord, Anne Bay-Jensen
2017, 8(8): 560-572. DOI: 10.1007/s13238-017-0377-7
[Abstract] [PDF]
Increasing the safety and efficacy of chimeric antigen receptor T cell therapy
Hua Li, Yangbing Zhao
2017, 8(8): 573-589. DOI: 10.1007/s13238-017-0411-9
[Abstract] [PDF]
The binding of a monoclonal antibody to the apical region of SCARB2 blocks EV71 infection
Xuyuan Zhang, Pan Yang, Nan Wang, Jialong Zhang, Jingyun Li, Hao Guo, Xiangyun Yin, Zihe Rao, Xiangxi Wang, Liguo Zhang
2017, 8(8): 590-600. DOI: 10.1007/s13238-017-0405-7
[Abstract] [PDF]
Effective gene editing by high-fidelity base editor 2 in mouse zygotes
Puping Liang, Hongwei Sun, Ying Sun, Xiya Zhang, Xiaowei Xie, Jinran Zhang, Zhen Zhang, Yuxi Chen, Chenhui Ding, Yuanyan Xiong, Wenbin Ma, Dan Liu, Junjiu Huang, Zhou Songyang
2017, 8(8): 601-611. DOI: 10.1007/s13238-017-0418-2
[Abstract] [PDF]
CLE42 binding induces PXL2 interaction with SERK2
Shulin Mou, Xiaoxiao Zhang, Zhifu Han, Jiawei Wang, Xinqi Gong, Jijie Chai
2017, 8(8): 612-617. DOI: 10.1007/s13238-017-0435-1
[Abstract] [PDF]
Screening novel stress granule regulators from a natural compound library
Li-Dan Hu, Xiang-Jun Chen, Xiao-Yan Liao, Yong-Bin Yan
2017, 8(8): 618-622. DOI: 10.1007/s13238-017-0430-6
[Abstract] [PDF]
Energy-coupling mechanism of the multidrug resistance transporter AcrB: Evidence for membrane potential-driving hypothesis through mutagenic analysis
Min Liu, Xuejun C. Zhang
2017, 8(8): 623-627. DOI: 10.1007/s13238-017-0417-3
[Abstract] [PDF]