NgAgo: a hope or a hype?
Xiaoxue Zhang
2016, 7(12): 849-849. DOI: 10.1007/s13238-016-0344-8
[Abstract] [PDF]
The rising young scientist stars in China
Hao Cheng
2016, 7(12): 850-853. DOI: 10.1007/s13238-016-0347-5
[Abstract] [PDF]
Amazing structure of respirasome: unveiling the secrets of cell respiration
Runyu Guo, Jinke Gu, Meng Wu, Maojun Yang
2016, 7(12): 854-865. DOI: 10.1007/s13238-016-0329-7
[Abstract] [PDF]
Crystal clear: visualizing the intervention mechanism of the PD-1/PD-L1 interaction by two cancer therapeutic monoclonal antibodies
Shuguang Tan, Danqing Chen, Kefang Liu, Mengnan He, Hao Song, Yi Shi, Jun Liu, Catherine W. -H. Zhang, Jianxun Qi, Jinghua Yan, Shan Gao, George F. Gao
2016, 7(12): 866-877. DOI: 10.1007/s13238-016-0337-7
[Abstract] [PDF]
4.4 Å Resolution Cryo-EM structure of human mTOR Complex 1
Huirong Yang, Jia Wang, Mengjie Liu, Xizi Chen, Min Huang, Dan Tan, Meng-Qiu Dong, Catherine C. L. Wong, Jiawei Wang, Yanhui Xu, Hong-Wei Wang
2016, 7(12): 878-887. DOI: 10.1007/s13238-016-0346-6
[Abstract] [PDF]
In vitro assembly of Ebola virus nucleocapsid-like complex expressed in E. coli
Ruchao Peng, Tengfei Zhu, Babayemi Olawale Oladejo, Abednego Moki Musyoki, Yingzi Cui, Yi Shi, Peiyi Wang, George Fu Gao
2016, 7(12): 888-898. DOI: 10.1007/s13238-016-0314-1
[Abstract] [PDF]
miR-10a inhibits cell proliferation and promotes cell apoptosis by targeting BCL6 in diffuse large B-cell lymphoma
Qian Fan, Xiangrui Meng, Hongwei Liang, Huilai Zhang, Xianming Liu, Lanfang Li, Wei Li, Wu Sun, Haiyang Zhang, Ke Zen, Chen-Yu Zhang, Zhen Zhou, Xi Chen, Yi Ba
2016, 7(12): 899-912. DOI: 10.1007/s13238-016-0316-z
[Abstract] [PDF]
Questions about NgAgo
Shawn Burgess, Linzhao Cheng, Feng Gu, Junjiu Huang, Zhiwei Huang, Shuo Lin, Jinsong Li, Wei Li, Wei Qin, Yujie Sun, Zhou Songyang, Wensheng Wei, Qiang Wu, Haoyi Wang, Xiaoqun Wang, Jing-Wei Xiong, Jianzhong Xi, Hui Yang, Bin Zhou, Bo Zhang
2016, 7(12): 913-915. DOI: 10.1007/s13238-016-0343-9
[Abstract] [PDF]
MD simulation of high-resolution X-ray structures reveals post-translational modification dependent conformational changes in HSF-DNA interaction
Han Feng, Sheng Wang, Ling Guo, Avinash S. Punekar, Rudolf Ladenstein, Da-Cheng Wang, Wei Liu
2016, 7(12): 916-920. DOI: 10.1007/s13238-016-0331-0
[Abstract] [PDF]