Periostin: a potent chemotactic factor for recruiting tumor-associated macrophage
Tiantian Wu, Qi Luo, Gaoliang Ouyang
2015, 6(4): 235-237. DOI: 10.1007/s13238-015-0141-9
[Abstract] [PDF]
Structural basis of PKM2 regulation
Weiwei Yang
2015, 6(4): 238-240. DOI: 10.1007/s13238-015-0146-4
[Abstract] [PDF]
Three-dimensional regulation of transcription
Jun Cao, Zhengyu Luo, Qingyu Cheng, Qianlan Xu, Yan Zhang, Fei Wang, Yan Wu, Xiaoyuan Song
2015, 6(4): 241-253. DOI: 10.1007/s13238-015-0135-7
[Abstract] [PDF]
Cholesterol metabolism and homeostasis in the brain
Juan Zhang, Qiang Liu
2015, 6(4): 254-264. DOI: 10.1007/s13238-014-0131-3
[Abstract] [PDF]
Mass spectrometry-based proteomic approaches to study pathogenic bacteria-host interactions
Yufei Yang, Mo Hu, Kaiwen Yu, Xiangmei Zeng, Xiaoyun Liu
2015, 6(4): 265-274. DOI: 10.1007/s13238-015-0136-6
[Abstract] [PDF]
Structural insight into mechanisms for dynamic regulation of PKM2
Ping Wang, Chang Sun, Tingting Zhu, Yanhui Xu
2015, 6(4): 275-287. DOI: 10.1007/s13238-015-0132-x
[Abstract] [PDF]
Phosphorylation of Atg31 is required for autophagy
Wenzhi Feng, Tong Wu, Xiaoyu Dan, Yuling Chen, Lin Li, She Chen, Di Miao, Haiteng Deng, Xinqi Gong, Li Yu
2015, 6(4): 288-296. DOI: 10.1007/s13238-015-0138-4
[Abstract] [PDF]
Human BDCA2+CD123+CD56+ dendritic cells (DCs) related to blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm represent a unique myeloid DC subset
Haisheng Yu, Peng Zhang, Xiangyun Yin, Zhao Yin, Quanxing Shi, Ya Cui, Guanyuan Liu, Shouli Wang, Pier Paolo Piccaluga, Taijiao Jiang, Liguo Zhang
2015, 6(4): 297-306. DOI: 10.1007/s13238-015-0140-x
[Abstract] [PDF]
Human atlastin GTPases mediate differentiated fusion of endoplasmic reticulum membranes
Xiaoyu Hu, Fuyun Wu, Sha Sun, Wenying Yu, Junjie Hu
2015, 6(4): 307-311. DOI: 10.1007/s13238-015-0139-3
[Abstract] [PDF]