Hepatitis A virus exhibits a structure unique among picornaviruses
Ling Zhu, Xiaoxue Zhang
2015, 6(2): 79-80. DOI: 10.1007/s13238-014-0103-7
[Abstract] [PDF]
Recent progress in studies of factors that elicit pancreatic β-cell expansion
Qiu Li, Zhi-Chun Lai
2015, 6(2): 81-87. DOI: 10.1007/s13238-014-0123-3
[Abstract] [PDF]
Iron homeostasis and tumorigenesis: molecular mechanisms and therapeutic opportunities
Caiguo Zhang, Fan Zhang
2015, 6(2): 88-100. DOI: 10.1007/s13238-014-0119-z
[Abstract] [PDF]
Crystal structures of GI.8 Boxer virus P dimers in complex with HBGAs, a novel evolutionary path selected by the Lewis epitope
Ning Hao, Yutao Chen, Ming Xia, Ming Tan, Wu Liu, Xiaotao Guan, Xi Jiang, Xuemei Li, Zihe Rao
2015, 6(2): 101-116. DOI: 10.1007/s13238-014-0126-0
[Abstract] [PDF]
Characterization of a novel mouse model with genetic deletion of CD177
Qing Xie, Julia Klesney-Tait, Kathy Keck, Corey Parlet, Nicholas Borcherding, Ryan Kolb, Wei Li, Lorraine Tygrett, Thomas Waldschmidt, Alicia Olivier, Songhai Chen, Guang-Hui Liu, Xiangrui Li, Weizhou Zhang
2015, 6(2): 117-126. DOI: 10.1007/s13238-014-0109-1
[Abstract] [PDF]
Threonine 32 (Thr32) of FoxO3 is critical for TGF-β-induced apoptosis via Bim in hepatocarcinoma cells
Xiangxuan Zhao, Yong Liu, Lei Du, Leya He, Biyun Ni, Junbo Hu, Dahai Zhu, Quan Chen
2015, 6(2): 127-138. DOI: 10.1007/s13238-014-0121-5
[Abstract] [PDF]
Comparison of human and Drosophila atlastin GTPases
Fuyun Wu, Xiaoyu Hu, Xin Bian, Xinqi Liu, Junjie Hu
2015, 6(2): 139-146. DOI: 10.1007/s13238-014-0118-0
[Abstract] [PDF]
Structural implications of Dpy30 oligomerization for MLL/SET1 COMPASS H3K4 trimethylation
Hongmei Zhang, Mei Li, Yu Gao, Chenjun Jia, Xiaowei Pan, Peng Cao, Xuelin Zhao, Jiping Zhang, Wenrui Chang
2015, 6(2): 147-151. DOI: 10.1007/s13238-014-0127-z
[Abstract] [PDF]
Overexpression of Hdac6 enhances resistance to virus infection in embryonic stem cells and in mice
Dekun Wang, Qingwen Meng, Lihong Huo, Meng Yang, Lingling Wang, Xinyu Chen, Jianchao Wang, Zhiguo Li, Xiaoying Ye, Na Liu, Qiuyan Li, Zhen Dai, Hongsheng Ouyang, Ning Li, Jun Zhou, Lingyi Chen, Lin Liu
2015, 6(2): 152-156. DOI: 10.1007/s13238-014-0120-6
[Abstract] [PDF]