Small RNA existed in commercial reverse transcriptase: primary evidence of functional small RNAs
Jie Xu, Xi Chen, Donghai Li, Qun Chen, Zhen Zhou, Dongxia Hou, Jin Wang, Qipeng Zhang, Ke Zen, Chen-Yu Zhang
2015, 6(1): 1-5. DOI: 10.1007/s13238-014-0116-2
[Abstract] [PDF]
Mutation analysis of large tumor suppressor genes LATS1 and LATS2 supports a tumor suppressor role in human cancer
Tian Yu, John Bachman, Zhi-Chun Lai
2015, 6(1): 6-11. DOI: 10.1007/s13238-014-0122-4
[Abstract] [PDF]
Proton transfer-mediated GPCR activation
Xuejun C. Zhang, Can Cao, Ye Zhou, Yan Zhao
2015, 6(1): 12-17. DOI: 10.1007/s13238-014-0106-4
[Abstract] [PDF]
H9N2 influenza virus in China: a cause of concern
Yipeng Sun, Jinhua Liu
2015, 6(1): 18-25. DOI: 10.1007/s13238-014-0111-7
[Abstract] [PDF]
The hierarchy quorum sensing network in Pseudomonas aeruginosa
asmine Lee, Lianhui Zhang
2015, 6(1): 26-41. DOI: 10.1007/s13238-014-0100-x
[Abstract] [PDF]
Proteomic identification and functional characterization of MYH9, Hsc70, and DNAJA1 as novel substrates of HDAC6 deacetylase activity
Linlin Zhang, Shanshan Liu, Ningning Liu, Yong Zhang, Min Liu, Dengwen Li, Edward Seto, Tso-Pang Yao, Wenqing Shui, Jun Zhou
2015, 6(1): 42-54. DOI: 10.1007/s13238-014-0102-8
[Abstract] [PDF]
Structural insights into the catalytic mechanism of aldehyde-deformylating oxygenases
Chenjun Jia, Mei Li, Jianjun Li, Jingjing Zhang, Hongmei Zhang, Peng Cao, Xiaowei Pan, Xuefeng Lu, Wenrui Chang
2015, 6(1): 55-67. DOI: 10.1007/s13238-014-0108-2
[Abstract] [PDF]
The homeodomain of Eyeless regulates cell growth and antagonizes the paired domain-dependent retinal differentiation function
Miho Tanaka-Matakatsu, John Miller, Wei Du
2015, 6(1): 68-78. DOI: 10.1007/s13238-014-0101-9
[Abstract] [PDF]