Surpassing the advanced comes from continuous accumulation
Baoyuan Zhang, Jing Qu, Nur Estya Binte Rahman
2014, 5(6): 409-410. DOI: 10.1007/s13238-014-0056-x
[Abstract] [PDF]
DNA replication components as regulators of epigenetic inheritance—lesson from fission yeast centromere
Haijin He, Marlyn Gonzalez, Fan Zhang, Fei Li
2014, 5(6): 411-419. DOI: 10.1007/s13238-014-0049-9
[Abstract] [PDF]
Intercellular protein-protein interactions at synapses
Xiaofei Yang, Dongmei Hou, Wei Jiang, Chen Zhang
2014, 5(6): 420-444. DOI: 10.1007/s13238-014-0054-z
[Abstract] [PDF]
Impaired tumor angiogenesis and VEGFinduced pathway in endothelial CD146 knockout mice
Qiqun Zeng, Zhenzhen Wu, Hongxia Duan, Xuan Jiang, Tao Tu, Di Lu, Yongting Luo, Ping Wang, Lina Song, Jing Feng, Dongling Yang, Xiyun Yan
2014, 5(6): 445-456. DOI: 10.1007/s13238-014-0047-y
[Abstract] [PDF]
Dual inhibition of EGFR at protein and activity level via combinatorial blocking of PI4KIIα as anti-tumor strategy
Jiangmei Li, Lunfeng Zhang, Zhen Gao, Hua Kang, Guohua Rong, Xu Zhang, Chang Chen
2014, 5(6): 457-468. DOI: 10.1007/s13238-014-0055-y
[Abstract] [PDF]
End-binding protein 1 stimulates paclitaxel sensitivity in breast cancer by promoting its actions toward microtubule assembly and stability
Youguang Luo, Dengwen Li, Jie Ran, Bing Yan, Jie Chen, Xin Dong, Zhu Liu, Ruming Liu, Jun Zhou, Min Liu
2014, 5(6): 469-479. DOI: 10.1007/s13238-014-0053-0
[Abstract] [PDF]
Coevolution signals capture the specific packing of secondary structures in protein architecture
Lizong Deng, Xiaoxi Dong, Aiping Wu, Tingrui Song, Taijiao Jiang
2014, 5(6): 480-483. DOI: 10.1007/s13238-014-0051-2
[Abstract] [PDF]
Autofluorescence of MDA-modified proteins as an in vitro and in vivo probe in oxidative stress analysis
Min Qiang, Yajie Xu, Yang Lu, Yingge He, Chanshuai Han, Ying Liu, Rongqiao He
2014, 5(6): 484-487. DOI: 10.1007/s13238-014-0052-1
[Abstract] [PDF]