Light-induced protein translocation by genetically encoded unnatural amino acid in Caenorhabditis elegans
Hao Chang, Mei Han, Wenming Huang, Guifeng Wei, Juanjuan Chen, Peng R. Chen, Runsheng Chen, Junlong Zhang, Tao Xu, Pingyong Xu
2013, 4(12): 883-886. DOI: 10.1007/s13238-013-3118-6
[Abstract] [PDF]
Enhancement of DC-mediated anti-leukemic immunity in vitro by WT1 antigen and CpG co-encapsulated in PLGA microparticles
Liang Zhang, Sun Zhao, Jinhong Duan, Yan Hu, Ning Gu, Haiyan Xu, Xian-Da Yang
2013, 4(12): 887-889. DOI: 10.1007/s13238-013-3916-x
[Abstract] [PDF]
Neuroprotective role of protein tyrosine phosphatase-1B in rod photoreceptor neurons
Raju V. S. Rajala, Ammaji Rajala
2013, 4(12): 890-892. DOI: 10.1007/s13238-013-3063-4
[Abstract] [PDF]
Efficient long-distance NMR-PRE and EPR-DEER restraints for two-domain protein structure determination
Kaiqi Wu, Chaowei Shi, Juan Li, Haipeng Wang, Pan Shi, Liu Chen, Fangming Wu, Ying Xiong, Changlin Tian
2013, 4(12): 893-896. DOI: 10.1007/s13238-013-3109-7
[Abstract] [PDF]
The crystal structure of LidA, a translocated substrate of the Legionella pneumophila type IV secretion system
Geng Meng, Xiaojing An, Sheng Ye, Yong Liu, Wenzhuang Zhu, Rongguang Zhang, Xiaofeng Zheng
2013, 4(12): 897-900. DOI: 10.1007/s13238-013-2100-7
[Abstract] [PDF]
Role of the blood-brain barrier in rabies virus infection and protection
Lihua Wang, Yuxi Cao, Qing Tang, Guodong Liang
2013, 4(12): 901-903. DOI: 10.1007/s13238-013-3918-8
[Abstract] [PDF]
Mutual regulation between Hippo signaling and actin cytoskeleton
Yurika Matsui, Zhi-Chun Lai
2013, 4(12): 904-910. DOI: 10.1007/s13238-013-3084-z
[Abstract] [PDF]
Structural flexibility and functional interaction of Mediator Cdk8 module
Xuejuan Wang, Jianye Wang, Zhenrui Ding, Jinhua Ji, Qianqian Sun, Gang Cai
2013, 4(12): 911-920. DOI: 10.1007/s13238-013-3069-y
[Abstract] [PDF]
The putative propeptide of MycP1 in mycobacterial type VII secretion system does not inhibit protease activity but improves protein stability
Demeng Sun, Qing Liu, Yao He, Chengliang Wang, Fangming Wu, Changlin Tian, Jianye Zang
2013, 4(12): 921-931. DOI: 10.1007/s13238-013-3089-7
[Abstract] [PDF]
Microvesicle-delivery miR-150 promotes tumorigenesis by up-regulating VEGF, and the neutralization of miR-150 attenuate tumor development
Yuchen Liu, Luming Zhao, Dameng Li, Yuan Yin, Chen-Yu Zhang, Jing Li, Yujing Zhang
2013, 4(12): 932-941. DOI: 10.1007/s13238-013-3092-z
[Abstract] [PDF]
Crystal structure of the N-terminal ankyrin repeat domain of TRPV3 reveals unique conformation of finger 3 loop critical for channel function
Di-Jing Shi, Sheng Ye, Xu Cao, Rongguang Zhang, KeWei Wang
2013, 4(12): 942-950. DOI: 10.1007/s13238-013-3091-0
[Abstract] [PDF]
The structural and accessory proteins M, ORF 4a, ORF 4b, and ORF 5 of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) are potent interferon antagonists
Yang Yang, Ling Zhang, Heyuan Geng, Yao Deng, Baoying Huang, Yin Guo, Zhengdong Zhao, Wenjie Tan
2013, 4(12): 951-961. DOI: 10.1007/s13238-013-3096-8
[Abstract] [PDF]