Mutation of the critical pH-gating residues histidine 231 to glutamate increase open probability of outer membrane protein G in planar lipid bilayer
Mu Yu, Peibei Sun, Yao He, Liang Xiao, Demeng Sun, Longhua Zhang, Changlin Tian
2013, 4(11): 803-806. DOI: 10.1007/s13238-013-3070-5
[Abstract] [PDF]
The enigmatic ERH protein: its role in cell cycle, RNA splicing and cancer
Meng-Tzu Weng, Ji Luo
2013, 4(11): 807-812. DOI: 10.1007/s13238-013-3056-3
[Abstract] [PDF]
MicroRNA-21 in the pathogenesis of acute kidney injury
Ya-Feng Li, Ying Jing, Jielu Hao, Nathan C Frankfort, Xiaoshuang Zhou, Bing Shen, Xinyan Liu, Lihua Wang, Rongshan Li
2013, 4(11): 813-819. DOI: 10.1007/s13238-013-3085-y
[Abstract] [PDF]
Toward pluripotency by reprogramming: mechanisms and application
Tao Wang, Stephen T. Warren, Peng Jin
2013, 4(11): 820-832. DOI: 10.1007/s13238-013-3074-1
[Abstract] [PDF]
Protein interactions in the murine cytomegalovirus capsid revealed by cryoEM
Wong H. Hui, Qiyi Tang, Hongrong Liu, Ivo Atanasov, Fenyong Liu, Hua Zhu, Z. Hong Zhou
2013, 4(11): 833-845. DOI: 10.1007/s13238-013-3060-7
[Abstract] [PDF]
Origin and molecular characterization of the human-infecting H6N1 influenza virus in Taiwan
Weifeng Shi, Yi Shi, Ying Wu, Di Liu, George F. Gao
2013, 4(11): 846-853. DOI: 10.1007/s13238-013-3083-0
[Abstract] [PDF]
Developing controllable hypermutable Clostridium cells through manipulating its methyl-directed mismatch repair system
Guodong Luan, Zhen Cai, Fuyu Gong, Hongjun Dong, Zhao Lin, Yanping Zhang, Yin Li
2013, 4(11): 854-862. DOI: 10.1007/s13238-013-3079-9
[Abstract] [PDF]
IL-21 accelerates xenogeneic graft-versus-host disease correlated with increased B-cell proliferation
Xiaoran Wu, Yi Tan, Qiao Xing, Shengdian Wang
2013, 4(11): 863-871. DOI: 10.1007/s13238-013-3088-8
[Abstract] [PDF]
CD1dhiCD5+ B cells differentiate into antibody-secreting cells under the stimulation with calreticulin fragment
Tengteng Zhang, Yun Xia, Lijuan Zhang, Wanrong Bao, Chao Hong, Xiao-Ming Gao
2013, 4(11): 872-881. DOI: 10.1007/s13238-013-3062-5
[Abstract] [PDF]