Getting to know the fetal genome non-invasively: now a reality
Maulik M Dhandha
2012, 3(10): 723-725. DOI: 10.1007/s13238-012-2810-2
[Abstract] [PDF]
MicroRNAs: a new ray of hope for diabetes mellitus
Munish Kumar, Sayantan Nath, Himanshu K Prasad, G D Sharma, Yong Li
2012, 3(10): 726-738. DOI: 10.1007/s13238-012-2055-0
[Abstract] [PDF]
Aptamer-based molecular imaging
Tianjiao Wang, Judhajeet Ray
2012, 3(10): 739-754. DOI: 10.1007/s13238-012-2072-z
[Abstract] [PDF]
Transformation: how do nematode sperm become activated and crawl?
Xuan Ma, Yanmei Zhao, Wei Sun, Katsuya Shimabukuro, Long Miao
2012, 3(10): 755-761. DOI: 10.1007/s13238-012-2936-2
[Abstract] [PDF]
Suppression of GSK3β by ERK mediates lipopolysaccharide induced cell migration in macrophage through β-catenin signaling
Kai Gong, Fangfang Zhou, Huizhe Huang, Yandao Gong, Long Zhang
2012, 3(10): 762-768. DOI: 10.1007/s13238-012-2058-x
[Abstract] [PDF]
An octamer of enolase from Streptococcus suis
Qiong Lu, Hao Lu, Jianxun Qi, Guangwen Lu, George F Gao
2012, 3(10): 769-780. DOI: 10.1007/s13238-012-2040-7
[Abstract] [PDF]
HER3 intracellular domains play a crucial role in HER3/HER2 dimerization and activation of downstream signaling pathways
Byung-Kwon Choi, Xiumei Cai, Bin Yuan, Zhao Huang, Xuejun Fan, Hui Deng, Ningyan Zhang, Zhiqiang An
2012, 3(10): 781-789. DOI: 10.1007/s13238-012-2065-y
[Abstract] [PDF]
Human Bop is a novel BH3-only member of the Bcl-2 protein family
Xiaoping Zhang, Changjiang Weng, Yuan Li, Xiaoyan Wang, Chunsun Jiang, Xuemei Li, Youli Xu, Quan Chen, Lei Pan, Hong Tang
2012, 3(10): 790-801. DOI: 10.1007/s13238-012-2069-7
[Abstract] [PDF]